Huvudkontor Espoo

Norrskensvägen 8 A, 02100 ESBO

(byrån är belägen i Esbo stadsteaters hus, 5 vån.)

E-post

kundservice@arviointikeskus.fi

Vår elektroniska faktureringsadress

E-faktureringsadress: 003701142596
Operatör: Maventa (003721291126)
Förmedlarkod i banknätverk: DABAFIHH*
Fakturamottagning per e-post till skanningstjänst
Adress för fakturor per e-post: 01142596@scan.netvisor.fi

Telefonnummer

+358 (0)20 7411 050

FO-nummer

0114259-6

Seinäjoki

Huhtalantie 2

60220 SEINÄJOKI

Uleåborg

Järnvägsgatan 16 C 22

90100 ULEÅBORG

 

Uleåborg

Rautatienkatu 16 C 22, 90100 Uleåborg

Uleåborg

Rautatienkatu 16, 90100 Oulu, Finland

Seinäjoki

Huhtalantie 2, 60220 SEINÄJOKI

Seinäjoki

Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki, Finland

Huvudkontor

Revontulentie 8 A
02100 ESPOO

Huvudkontor

Revontulentie 8, 02100 Espoo, Finland

Uleåborg

Rautatienkatu 16 C 22, 90100 Uleåborg

Uleåborg

Rautatienkatu 16, 90100 Oulu, Finland

Seinäjoki

Huhtalantie 2, 60220 SEINÄJOKI

Seinäjoki

Huhtalantie 2, 60220 Seinäjoki, Finland

Huvudkontor

Revontulentie 8 A
02100 ESBO

Huvudkontor

Revontulentie 8, 02100 Espoo, Finland

Experterna

Responsive image

Antti Orama

Värderingschef

Esbo


Värderingschef, AKA, KHK

 

Antti Orama gör alla slags fastighetsvärderingar för kunderna och biträderdem med ersättningsbedömningar som gäller landsvägs- och inlösningsförrättningar.

 

Antti är specialiserad på värdering av kontorsfastigheter, jord- och skogsbruksfastigheter och stadsmark samt på ersättningsbedömning vid landsvägs- och inlösningsförrättningar.

 

Antti har examen från Tekniska högskolan. Han började arbeta för Värderingscentralen 1989. Tidigare var han lantmäteriingenjör på Lantmäteriverket. Antti har varit auktoriserad fastighetsvärderare (AKA) sedan 1996 och en av Centralhandelskammaren godkänd fastighetsvärderare (KHK) sedan 2010.

Språk:

 

finska, svenska, engelska

 

Expertis:

 

fastighetsvärdering, intressebevakning, projekttjänster

 

Responsive image

Helena Ålgars

Verkställande direktör, jurist

Esbo


Verkställande direktör, vicehäradshövding, rättegångsbiträde med tillstånd, AFM


Helena Ålgars bistår kunder på många sätt, särskilt i frågor som gäller fastighets- och miljörätt. Tyngdpunkten i hennes expertis ligger i planerings-, bygg- och naturskyddsrätt samt i fastighetsbildningsrätt och miljötillstånd.


Helena biträderockså kunder i jorddomstolen och andra rättegångar samt med frågor som gäller familje- och arvsrätt. Helena har examen från Helsingfors universitet. Till Värderingscentralen kom hon från Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf år 2012. Innan dess hade hon samlat arbetserfarenhet i domstolsväsendet och bankbranschen.


Språk:


finska, svenska, engelska


Expertis:


fastigheter, miljö, familj och arv


Responsive image

Matti Äijälä

Fastighetsvärderare

Esbo


Värderingsexpert, DI, AKA, KHK, AFM

 

Matti Äijälä gör värderingar på alla slags fastigheter. Tyngdpunkten ligger på landsortsfastigheter (lantegendomar, fritidsbostäder, egnahemshus) samt kontorsfastigheter. Matti biträderockså markägare med landsvägs- och inlösningsförrättningar och gör ersättningsbedömningar i samband med samhällstekniskt byggande.

 

Matti har examen från Aalto-universitetet. Han har arbetat på Värderingscentralen sedan 2012. Förut har han jobbat för ett universitet, en stad och Lantmäteriverket. Han har varit auktoriserad fastighetsvärderare (AKA) och en fastighetsvärderare godkänd av Centralhandelskammaren (KHK) sedan 2014.

 

Språk:

 

finska, engelska

 

Expertis:

 

fastighetsvärdering, intressebevakning, projekttjänster

 

Responsive image

Sirpa Haapanen

Förvaltningschef

Esbo


Förvaltningschef


Sirpa Haapanen svarar på kundernas kontakter, biträder dem med uppdrag och sköter ersättnings- och betalningsärenden vid intressebevakningsuppdrag samt uppdragsfakturering. Till hennes uppgifter hör också Värderingscentralens marknadsföring, ekonomiförvaltning och allmänna förvaltning. Sirpa arbetar i Värderingscentralens expertteam i Hagalund i Esbo.


Sirpa är HSO-sekreterare till utbildningen och har under sin karriär tagit flera olika examina inom ekonomi och marknadsföring samt satt sig in i servicemarknadsföring på en kurs i effektiv försäljning.


Sirpa började på Värderingscentralen 1992 som sekreterare på juridiska avdelningen och gick via assistentjobb till expertuppgifter som förvaltningschef 2015. Innan hon kom till oss arbetade hon som ledningens assistent på en import- och partiaffär för idrottsredskap.


Språk:


finska, engelska, svenska


 

 

 

Responsive image

Timo-Matti Torppa

Jurist

Seinäjoki


Områdeschef, vicehäradshövding, rättegångsbiträde med tillstånd


Timo-Matti Torppa biträderkunder på flera områden, särskilt inom fastighets- och miljörätt, med tyngdpunkterna i byggentreprenad och skadestånd, miljötillstånd samt ägoreglering och vägärenden.


Timo-Matti biträderockså kunder i avtalsärenden, rättegångar och familje- och arvsrättsliga frågor. Han verkar bl.a. som skiftesman och boutredningsman förordnad av tingsrätten samt sköter avvittringar och arvskiften. Timo-Matti har också varit konkursboförvaltare i många konkursbon, så han har erfarenhet även av insolvensärenden.


Timo-Matti har examen från Lapplands universitet. Han började arbeta för Värderingscentralen 2017. Före det fick han arbetserfarenhet på en privat advokatbyrå, på en TE-central, vid en yrkeshögskola och inom polis- och justitieförvaltningen.


Språk:


finska, svenska, engelska


Expertis:


fastigheter, miljö, familj och arv, avtals- och obligationsrätt, företag, brottmål


Responsive image

Valte Maaninka

Värderingsexpert, lantmäteriingenjör (YHS)

Uleåborg


Värderingsexpert, lantmäteriingenjör (YHS)

Valte Maaninka jobbar i vår Uleåborg byrå och sköter olika fastighetsvärderingsituationer. 
Han bistår markägare i landsvägs- och inlösningsförrättningar.
Valte studerade lantmäteri på Lapplands yrkeshögskola och blev lantmäteriingenjör i början av 2022.
På Värderingscentralen började han 2022.


Språk:

finska, engelska

Expertis:

intressebevakning, fastighetsvärdering, terrängmätning

 

 

 

Responsive image

Vesa Hakola

Fastighetsvärderare

UleåborgVärderingsexpert, AKA, områdeschef


Vesa Hakola gör värderingar på alla slags fastigheter. Tyngdpunkten ligger på landsortsfastigheter, lantegendomar, fritidsbostäder, egnahemshus och kontorsfastigheter. Han biträderockså markägare med landsvägs- och inlösningsförrättningar och gör ersättningsbedömningar i samband med samhällstekniskt byggande.


Vesa har studerat vid Tekniska högskolan. Han har arbetat på Värderingscentralen sedan 1989. Förut har han jobbat på Lantmäteriverket och för en kommun. Han är auktoriserad fastighetsvärderare (AKA) sedan 2004.Expertis:


fastighetsvärdering, intressebevakning, projekttjänster

 

Kontakta oss

  Värderingcentralens villkor


   Värderingcentralens villkor


   Kontakt
   close slider

    Värderingcentralens villkor