Tuulivoimalan vuokrasopimus maanomistajan kannalta

Asiantuntija avuksesi tuulivoimalan vuokrasopimuksen neuvotteluun, kilpailuttamiseen ja vuokran hinnoitteluun

Tuulivoimalan vuokrasopimuksen neuvottelu

Arviointikeskuksen asiantuntijat voivat avustaa sinua tekemällä hintaselvityksen ihan yksittäiseenkin tuulivoimalan vuokrasopimukseen ja avustaa sinua neuvotteluissa. Hoidamme myös laajoja sopimusneuvotteluja maanomistajaryhmien ja tuulivoimayhtiön välillä. Meillä on ajantasainen tieto tuulivoimalan vuokrahinnoittelusta sekä erilaisista sopimusmalleista. Kiinteistöarvioijamme ja lakimiehemme voivat tarkastaa vuokrasopimuksesi sisällön ja neuvotella ehtojen sisällöt sinun tilanteessasi oikeiksi. Maanomistajan on tärkeää saada oikea riittävä korvaus ja välttää riitatilanteet ajan kuluessa.

Tuulivoimalan vuokrahinnoittelu

Maanomistajille tarjotaan Suomessa kolmea erilaista tuulivoimalan vuokrahinnoitteluun perustuvaa sopimusta:

– kiinteä tuulivoimalakohtainen sopimus (€/voimala), jossa ei huomioida esim. suunnitteluaikana kasvavaa voimalakokoa
– kiinteää rakennetun tuulivoimalan kokoon sidottua sopimusta (€/rakennettu MW)
– tuulivoimalan nettotuotosta (myytävä sähkön arvo) laskettua prosenttituottoa (% x voimalan nettotuotto)

Kun tuulivoimalahankkeisiin liittyy myös paljon muita korvauksia, on maanomistajalla haasteellista hahmottaa, onko hänelle tarjottu sopimus oikean suuruinen, ja maksetaanko siinä korvausta kaikista niistä asioista, joista korvausta hyvässä tuulivoiman vuokrasopimuksessa maksetaan.

Tuulivoima-alueiden kiihtynyt hankinta sekä hinta- ja sopimuserot tuulivoimahankkeissa

Viimeisten parin vuoden aikana tuulivoima-alueiden hankkiminen on kiihtynyt todella nopeasti. Kun tuulivoima-alueiden kysyntä on kasvanut, on alalle tullut paljon uusia yrityksiä jakamaan tuulivoimahankkeista saatavaa pottia. Tämä on aiheuttanut sen, että vuokrasopimusten hintatarjonnoissa voi olla todella suuria, jopa 2 – 3 kertaisia hintaeroja toisiaan vastaavien tuulivoimahakkeiden välillä. Kun tuulivoimasopimukset ovat kahden osapuolen tekemiä salassa pidettäviä sopimuksia, ei yksityisellä maanomistajalla ole juurikaan mahdollisuutta saada tietoon sopimusten hintatietoja ja muita ehtoja.

Miten voimme auttaa sinua?

Arviointikeskuksen asiantuntijat tarjoavat maanomistajille apua ihan yksittäisenkin vuokrasopimuksen neuvotteluun. Paras lopputulos saadaan neuvottelussa, johon saamme valtuutuksen mahdollisimman suurelta maanomistajajoukolta. Kun edustamme suurta yhtenäistä aluetta, voimme kilpailuttaa hankkeen eri tuulivoimayhtiöillä. Näin saamme valittua alueelle toimimaan hyvän tuulivoimayhtiön ja voimme neuvotella maanomistajille parhaat mahdolliset tuulivoimalan vuokrahinnat.

    • Meillä on asiasi hoitamiseksi ajantasainen tieto tuulivoimalan vuokrahinnoittelussa sekä erilaisista sopimusmalleista
    • Teemme tarvittaessa hintaselvityksen tuulivoimalan vuokrasopimukseen
    • Avustamme sinua tai maanomistajaryhmäänne neuvotteluissa tuulivoimayhtiön edustajien välillä
    • Tarkastamme sopimuksesi sisällön ja neuvottelemme ehdot sinun tilanteessasi oikeiksi
    • Asiantuntijamme tekemän sopimuksen tarkastuksen jälkeen etusi on turvattu mahdollisessa sopimustulkinnan riitatilanteessa

Keneen voit ottaa yhteyttä tuulivoima-asioissa?

Voit ottaa yhteyttä kaikkiin kiinteistöarvioijiimme ja lakimiehiimme. Ensimmäisen yhteydenottosi jälkeen asiantuntijamme selvittää tilanteen kanssasi ja saat heti alustavaa tietoa siitä, miten tilanteessasi on kannaltasi parhainta edetä. Voit kysyä myös naapureilta, onko tuulivoimayhtiö ollut heihinkin yhteydessä. Parhaimmassa tapauksessa myös muitakin alueesi maanomistajia on jo ottanut Arviointikeskuksen sopimusneuvottelupalvelun käyttöönsä ja varmistanut itselleen huolettoman etenemisen neuvotteluissa ja mahdollisuuden parhaisiin mahdollisiin korvausehtoihin.