Arrendeavtal för vindkraftverk från markägarens synpunkt

En expert som hjälper dig att förhandla, konkurrensutsätta och prissätta utarrenderingen av din mark för vindkraftverk

Arrendeavtalsförhandlingar för vindkraftverksområdet

 

Experterna på Värderingscentralen kan hjälpa dig genom att göra en prisuppskattning för varje enskild utarrendering av mark för vindkraftsverk och hjälpa dig i förhandlingarna. Vi sköter också omfattande kontraktsförhandlingar mellan markägargrupper och vindkraftsföretag. Vi har aktuell information om priser på vindkraftsområdens utarrendering och olika avtalsmodeller. Våra fastighetsvärderare och jurister kan kontrollera innehållet i ditt arrendeavtal och förhandla om villkorens innehåll i din situation. Det är viktigt för markägaren att få adekvat ersättning och förebygga tvister över tid.

 

Prissättning för arrendet

Markägare i Finland erbjuds tre olika avtal baserade på prissättning för utarrendering av mark för vindkraftverk:

– ett fast kontrakt per vindkraftverk (€/kraftverk) som till exempel inte tar hänsyn till kraftverkets växande storlek under planeringsperioden
– ett fast kontrakt som är kopplat till storleken på det byggda vindkraftsverket (€/byggd MW)
– procentuell avkastning beräknad (% x nettoavkastning på kraftverket) på vindkraftverkets nettoproduktion (värdet av såld el)
Vindkraftsprojekt innebär också andra ersättningar och det kan vara utmanande för markägaren att ta reda på om det kontrakt som erbjuds är rätt belopp och om det betalar ersättning för alla de saker som kompenseras i ett bra vindkraftsarrende.

 

Arrendemarknadens tillväxt och pris- och kontraktsskillnader i vindkraftsprojekt

Under de senaste åren har marknaden för vindkraftsområden växt snabbt. Eftersom efterfrågan på vindkraftsområden har ökat har många nya företag tillträtt branschen för att dela vinsten. Detta har lett till att det kan finnas upp till 2–3 gånger stora prisskillnader i hyrespriserbjudanden mellan liknande vindkraftsprojekt. Vindkraftkontrakt är konfidentiella avtal som ingås mellan två parter och då har den privata markägaren liten tillgång till information om pris och andra villkor i avtalen.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Värderingscentralens experter erbjuder markägare hjälp med att förhandla fram även individuella arrendeavtal. Det bästa resultatet uppnås i en förhandling då vi får fullmakt från största antalet markägare. När vi representerar ett stort sammanhållet område kan vi konkurrensutsätta projektet med olika vindkraftsföretag. På detta sätt kan vi välja ett bra vindkraftsföretag att verka i området och vi kan förhandla fram de bästa möjliga hyrespriserna för markägare.

 

  • Vi har aktuell information om priser på vindkraftverksarrende och olika avtalsmodeller för att hantera ärendet.
  • Vid behov gör vi en prisuppskattning för vindkraftverkets arrendeavtal.
  • Vi hjälper dig eller din markägargrupp i förhandlingar med representanter för vindkraftsföretaget.
  • Vi granskar innehållet i ditt avtal och förhandlar om villkoren som passar din situation.
  • Efter en granskning av kontraktet av vår expert är dina intressen säkrade vid en tvist om tolkningen av kontraktet.

 

 

Vem kan du kontakta angående vindkraft?

Du kan kontakta alla våra fastighetsvärderare och jurister. Efter din första kontakt kommer våra experter att undersöka situationen med dig och du får omedelbart preliminär information om hur du bäst går till väga i din situation. Du kan också fråga dina grannar om vindkraftsföretaget har varit i kontakt med dem. I bästa fall har andra markägare i ditt område redan utnyttjat Värderingscentralens förhandlingstjänst för kontrakt och säkerställt att de har en bekymmersfri förhandlingsprocess och tillgång till bästa möjliga ersättningsvillkor.

 

OTA YHTEYTTÄ
close slider

    ehdot