Värderingscentralen var ombud i en tvist som gällde giltigheten av ett arrendeavtal, där arrendatorn var huvudman. Med hänvisning till obligationsrättsliga och personliga skäl bestreds arrendeavtalets giltighet. Med Värderingscentralens stöd uppnådde parterna en förlikning i saken.

OTA YHTEYTTÄ
close slider

    ehdot