Arviointikeskus var som ombud i en ägoreglering, där det var fråga om kontoersättningars rimlighet samt under ägoregleringen verkställda jordanskaffningar som ägoregleringens vederlagsjord. Huvudmannen fick med stödet av Arviointikeskus en betydande ändring till sina kontoersättningar, varefter förrättningen fick laga kraft och ärendet avslutades.