Referenssit

Lahden kehätie

Lahden kehätie

Arviointikeskus on mukana Lahden kehätien maantietoimituksessa, joka on suurimpia parhaillaan rakenteilla olevia tiehankkeita. Maantietoimitus alkoi jo vuonna 2016, jolloin tiealueet otettiin haltuun lunastajan toimesta. Samalla ryhdyttiin käsittelemään...

lue lisää
Perinnönjakoasiat

Perinnönjakoasiat

Arviointikeskus toimi osakkaiden yhteishallintoaikana antaman valtuutuksen nojalla pesänjakajana, jolloin saavutettiin kaikkien hyväksymä jakoratkaisu. Perinnönjaon ja avioliittolain säännösten asianmukainen soveltaminen ja joustava menettely kaikkien...

lue lisää
Kuntien maanlunastukset

Kuntien maanlunastukset

Asiantuntijamme ovat avustaneet lukuisia maanomistajia neuvotteluissa eri kuntien maanlunastustilanteissa, joissa kunta on uhannut hakea pakkolunastuslupaa valtiolta. Eräissä tapauksissa senkin jälkeen, kun kunta on jo lupaa hakenut. Olemme saaneet...

lue lisää
Maanvuokrasopimusten korotukset

Maanvuokrasopimusten korotukset

Arviointikeskus on laatinut arvioita ja avustanut yksittäisiä talonomistajia sekä asunto-osakeyhtiöitä tilanteissa, jossa kunnat tai seurakunnat ovat uudistaneet vanhoja maanvuokrasopimuksia, jotka ovat jääneet jälkeen käyvästä vuokratasosta. Usein uusi...

lue lisää
Pesänjakajana perinnönjaossa

Pesänjakajana perinnönjaossa

Juristimme toimi käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana yli 20 vuotta jakamattomana olleessa kuolinpesässä. Toistuvista neuvotteluista huolimatta osakkaat eivät olleet onnistuneet sopimaan, miten kuolinpesä, johon kuului merkittävä metsäomaisuus, jaetaan....

lue lisää
Kunnan etuosto-oikeus kiinteistökaupassa

Kunnan etuosto-oikeus kiinteistökaupassa

Kunta käytti etuosto-oikeuttaan kaupassa, jossa oli myyty kiinteistö ostajan naapurista ostajalle. Asiakas kääntyi Arviointikeskuksen lakimiehen puoleen, jonka avustuksella päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen...

lue lisää
Kiinteistön kaupan pätevyys

Kiinteistön kaupan pätevyys

Avustimme asiakastamme kiinteistön kaupan pätevyysriidassa tapauksessa, jossa vastapuoli riitautti yhtiön tekemän päätöksen koskien kiinteistön kauppaa ja vaati päätöstä pätemättömäksi. Osapuolet saavuttivat sovinnon, jonka käräjäoikeus vahvisti....

lue lisää
Kiinteistön käypä arvo kuolinpesässä

Kiinteistön käypä arvo kuolinpesässä

Päämiehemme valitti pesänjakajan tekemästä perinnönjaosta kiinteistön arvon osalta, joka oli arvostettu kuolinpesän varoissa liian alhaiseksi. Kiinteistöarvioijamme arvio kiinteistön käyvän arvon. Lakimiehemme avustuksella osapuolet saavuttivat asiassa...

lue lisää
Kansainvälinen perinnönjako

Kansainvälinen perinnönjako

Arviointikeskuksen lakimies toimi asiamiehenä tilanteessa, jossa sekä perinnönjättäjä että perilliset asuivat ulkomailla. Perintöön kuului Suomessa sijaitseva kiinteistö ja vainajan tilivarat. Arviointikeskus hoiti perinnönjaon ja lainhuudatuksen asiamiesten puolesta...

lue lisää
Kiinteistöyhtymän neuvottelut

Kiinteistöyhtymän neuvottelut

Avustimme kiinteistöyhtymän osakkaita yhtenä ryhmänä yhtymän jakoa koskevissa neuvotteluissa. Esittämiemme kompromissiehdotusten ja auktorisoidun kiinteistöarvioijamme arvonmäärityslausunnon myötä osakkaat saavuttivat kaikkia tyydyttävän lopputuloksen. Näin vältettiin...

lue lisää
Maatilaa edustamassa

Maatilaa edustamassa

Arviointikeskus edusti maatilaa sopimusneuvotteluissa koskien oppilaitosten kanssa laadittavia laajoja kehittämis- ja yhteistyösopimuksia. Neuvottelut johtivat merkittäviin sopimuksiin, jotka palvelevat sopimusosapuolten lisäksi koko seutukunnan opiskeluelämää ja...

lue lisää
Maanvuokrasopimuksen riita-asia

Maanvuokrasopimuksen riita-asia

Arviointikeskus oli asiamiehenä maanvuokrasopimuksen pätevyyttä koskevassa riita-asiassa, jossa päämiehenä oli vuokramies. Vuokrasopimuksen sitovuus oli kiistetty velvoiteoikeudellisiin ja henkilökohtaisiin syihin vedoten. Arviointikeskuksen tuella osapuolet päätyivät...

lue lisää
Tilusjärjestely

Tilusjärjestely

Arviointikeskus oli asiamiehenä tilusjärjestelyssä, jossa oli kyse tilikorvausten kohtuullisuudesta sekä tilusjärjestelyn aikana toteutetuista maanhankinnoista tilusjärjestelyn vastikemaana. Päämies sai Arviointikeskuksen tuella merkittävän muutoksen...

lue lisää
Omakotitalon urakkariita

Omakotitalon urakkariita

Arviointikeskus oli asiamiehenä urakointiasiassa, joka koski urakkasuorituksen kohtuullisuutta ja oikeamääräisyyttä omakotitalon rakentamisen osalta. Asiassa pidettiin katselmukset, ja osapuolet kirjelmöivät asiamiesten välityksellä pääsemättä kuitenkaan sovintoon....

lue lisää
Omakotitalon kauppariita

Omakotitalon kauppariita

Arviointikeskus oli asiamiehenä omakotitalon kauppariidassa, jossa oli kyse kosteusvaurioituneen kohteen kaupan purkamisesta tai hinnan alennuksesta. Asiantuntija- ja arviolausuntojen myötä päämies saavutti merkittävän hinnanalennuksen.

lue lisää
Yhteyslomake
close slider

    ehdot