Kiinteistöarviointi

 

Kiinteistönomistukseen liittyy erilaisia arviointitilanteita. Lakitoimistomme asiantuntemuksen ja käytännön kokemuksen avulla saat puolueettoman kiinteistöarvion osto- ja myyntilanteessa, perinnönjaossa ja osituksessa sekä vakuus- ja yritysjärjestelyssä.

Kiinteistöarvioinnin kohteet

 

Arviointikenttämme kattaa kaikentyyppisten kiinteistöjen arvioinnin. Arvioimme mm. maatiloja, toimitiloja, teollisuuskiinteistöjä, omakotitaloja, lomakiinteistöjä, matkailukiinteistöjä, erikoiskiinteistöjä, hoivakiinteistöjä sekä maa-aines- ja raakamaa-alueita. Teemme myös arviointeja lunastus- ja maantietoimituksiin liittyen sekä maankäyttösopimuksiin ja kaavoitukseen liittyviä kehittämiskorvausarviointeja. Erikoisalaamme on myös erilaisten kiinteistön arvoon liittyvien haitta-arvioiden tekeminen, kuten melu- ja maisemahaittojen arviointi. Palveluvalikoimaamme kuuluu myös KHK-pätevyydellä suoritettu kiinteistöarviointi kiinteistörahastoista.

 

Hyvä kiinteistöarviointitapa

 

Puolueettomat kiinteistöarvioijamme laativat kattavan ja perusteellisen arviokirjan, joka sisältää omaisuusosat eriteltyinä sekä vertailukaupat ja perustelut. Arviokirjoja laatiessamme noudatamme Keskuskauppakamarin hyväksymää hyvää kiinteistöarviointitapaa koskevia määräyksiä sekä kansainvälisiä IVS-arviointistandardeja (International Valuation Standards).

Osallistumme aktiivisesti kiinteistöarviointialan kehittämiseen mm. Suomen Kiinteistöarviointiyhdistys ry:ssä ja opetamme arvioinnin perusteita opiskelijoille.

 

 

Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA)

 

Kaikki arvioijamme ovat auktorisoituja kiinteistöarvioijia (AKA). Auktorisointijärjestelmä on Keskuskauppakamarin ylläpitämä ja valvoma. AKA-arvioijan on suoritettava auktorisointikoe, johon pääsy edellyttää soveltuvaa koulutusta sekä vähintään kolmen vuoden kokemusta käytännön kiinteistöarviointityöstä. Auktorisointi vaatii kiinteistöarvioiden säännöllistä tekemistä sekä riittävää kouluttautumista vuosittain.

 

Kiinteistönarviointiyhteisö

 

Maanomistajien Arviointikeskus on kiinteistörahastolain mukainen kiinteistönarviointiyhteisö.

 

Mikä on kiinteistönarviointiyhteisö?

  • Kiinteistörahastolaki antaa Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnalle valtuuden rekisteröidä kiinteistönarviointiyhteisöjä.
  • Suomessa on vain seitsemän kiinteistörahastolain mukaan rekisteröityä kiinteistönarviointiyhteisöä, jotka toimivat kiinteistönarviointilautakunnan valvonnan alla ja sen sääntöjen edellyttämien suositusten mukaan.
  • Arviointikeskus on yksi näistä alan merkittävistä päätoimijoista.
Yhteyslomake
close slider

    ehdot