Lahden kehätie

Lahden kehätie

Arviointikeskus on mukana Lahden kehätien maantietoimituksessa, joka on suurimpia parhaillaan rakenteilla olevia tiehankkeita. Maantietoimitus alkoi jo vuonna 2016, jolloin tiealueet otettiin haltuun lunastajan toimesta. Samalla ryhdyttiin käsittelemään...
Perinnönjakoasiat

Perinnönjakoasiat

Arviointikeskus toimi osakkaiden yhteishallintoaikana antaman valtuutuksen nojalla pesänjakajana, jolloin saavutettiin kaikkien hyväksymä jakoratkaisu. Perinnönjaon ja avioliittolain säännösten asianmukainen soveltaminen ja joustava menettely kaikkien eduksi takasi...
Kuntien maanlunastukset

Kuntien maanlunastukset

Asiantuntijamme ovat avustaneet lukuisia maanomistajia neuvotteluissa eri kuntien maanlunastustilanteissa, joissa kunta on uhannut hakea pakkolunastuslupaa valtiolta. Eräissä tapauksissa senkin jälkeen, kun kunta on jo lupaa hakenut. Olemme saaneet neuvotteluissa...
Maanvuokrasopimusten korotukset

Maanvuokrasopimusten korotukset

Arviointikeskus on laatinut arvioita ja avustanut yksittäisiä talonomistajia sekä asunto-osakeyhtiöitä tilanteissa, jossa kunnat tai seurakunnat ovat uudistaneet vanhoja maanvuokrasopimuksia, jotka ovat jääneet jälkeen käyvästä vuokratasosta. Usein uusi tarjous on...
Pesänjakajana perinnönjaossa

Pesänjakajana perinnönjaossa

Juristimme toimi käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana yli 20 vuotta jakamattomana olleessa kuolinpesässä. Toistuvista neuvotteluista huolimatta osakkaat eivät olleet onnistuneet sopimaan, miten kuolinpesä, johon kuului merkittävä metsäomaisuus, jaetaan. Lopulta...
OTA YHTEYTTÄ
close slider

    ehdot